აფიშა

19 სექტემბერი

პრემიერა

2030

რეჟ. ავთანდილ ვარსიმაშვილი

დას. 19:00


20 სექტემბერი

პრემიერა

2030

რეჟ. ავთანდილ ვარსიმაშვილი

დას. 19:00


21 სექტემბერი

ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავს

რეჟ. მაია დობორჯგინიძე

დას. 20:00


22 სექტემბერი

ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებს ?!

რეჟ. ავთანდილ ვარსიმაშვილი

დას. 19:00


25 სექტემბერი

2030

რეჟ. ავთანდილ ვარსიმაშვილი

დას. 19:00


26 სექტემბერი

2030

რეჟ. ავთანდილ ვარსიმაშვილი

დას. 19:00


27 სექტემბერი

წვიმის გამყიდველი

რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე

დას. 19:00


28 სექტემბერი

ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავს

რეჟ. მაია დობორჯგინიძე

დას. 19:00


29 სექტემბერი

ხომ ხოცავენ ქანცგაწყვეტილ ცხენებს ?!

რეჟ. ავთანდილ ვარსიმაშვილი

დას. 19:00