აფიშა

 გაცნობებთ რომ COVID-19-თან დაკავშირებული
რეგულაციების გამო, ყველა სპექტაკლი დაიწყება 18:00 სთ-ზე

21 აპრილი

დას. 18:00


22 აპრილი

დას. 18:00


23 აპრილი

დას. 18:00


24 აპრილი

დას. 18:00


25 აპრილი
დას. 18:00

28 აპრილი

დას. 18:00


29 აპრილი
“როცა ძალიან მოგენატრები”
თელავის თეატრისა და თავისუფალი თეატრის ერთობლივი ნაწარმოები
დას. 18:00

1 მაისი