აფიშა

14 ოქტომბერი
ცვლილება პროგრამაში

დას. 19:00


15 ოქტომბერი

დას. 19:00


16 ოქტომბერი

დას. 19:00


17 ოქტომბერი

დას. 19:00


20 ოქტომბერი
“მოჩვენებები”
რეჟ. საბა ასლამაზიშვილი

დას. 19:00


21 ოქტომბერი

დას. 19:00


22 ოქტომბერი
რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე

დას. 20:00


23 ოქტომბერი

დას. 19:00


24 ოქტომბერი

დას. 19:00


28 ოქტომბერი

დას. 19:00


29 ოქტომბერი
“როცა ძალიან მოგენატრები”

დას. 19:00


30 ოქტომბერი
“პაემანი სამისთვის”
რეჟ. თომა ათანელიშვილი

დას. 19:00


31 ოქტომბერი
დას. 19:00

3 ნოემბერი

რეჟ. დავით თურქიაშვილი
დას. 19:00


4 ნოემბერი
დას. 19:00


5 ნოემბერი
დას. 19:00


6 ნოემბერი
დას. 19:00


7 ნოემბერი
დას. 19:00


9 ნოემბერი
დას. 19:00


10 ნოემბერი
“მოჩვენებები”
რეჟ. საბა ასლამაზიშვილი
დას. 19:00


11 ნოემბერი
დას. 19:00


12 ნოემბერი
დას. 19:00


13 ნოემბერი
“პაემანი სამისთვის”
რეჟ. თომა ათანელიშვილი
დას. 19:00


14 ნოემბერი
დას. 19:00


16 ნოემბერი
დას. 19:00


17 ნოემბერი
მესხეთის თეატრის გასტროლები
დას. 19:00


18 ნოემბერი
მესხეთის თეატრის გასტროლები
დას. 19:00


19 ნოემბერი
დას. 19:00


20 ნოემბერი
დას. 19:00


21 ნოემბერი
რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე
დას. 19:00

23 ნოემბერი
დას. 19:00


24 ნოემბერი
“მოჩვენებები”
რეჟ. საბა ასლამაზიშვილი
დას. 19:00


25 ნოემბერი
დას. 19:00


26 ნოემბერი
დას. 19:00


27 ნოემბერი
დას. 19:00


28 ნოემბერი
დას. 19:00


30 ნოემბერი