აფიშა

1 თებერვალი
დას. 19:00


2 თებერვალი
დას. 19:00


3 თებერვალი
რეჟ. თომა ათანელიშვილი
დას. 19:00


4 თებერვალი
დას. 19:00


5 თებერვალი
დას. 19:00


7 თებერვალი
დას. 19:00


8 თებერვალი
რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე
დას. 19:00


8 თებერვალი
“მარტოკინა”
რეჟ. ეკა შარიქაძე
დას. 20:00


9 თებერვალი
დას. 19:00


10 თებერვალი
დას. 19:00


11 თებერვალი
დას. 19:00


12 თებერვალი
დას. 19:00


14 თებერვალი
რეჟ. თომა ათანელიშვილი
დას. 19:00


15 თებერვალი
დას. 19:00


15 თებერვალი
“მთავარი გზის გასაყართან”
რეჟ. ტიიტ პალუ
დას. 20:00


16 თებერვალი
დას. 19:00


17 თებერვალი
რეჟ. საბა ასლამაზიშვილი
დას. 19:00


18 თებერვალი
დას. 19:00


19 თებერვალი
დას. 19:00


21 თებერვალი
დას. 19:00


22 თებერვალი
დას. 19:00


22 თებერვალი
“ჩემი უცნაური დილა”
რეჟ. ირაკლი გურგენიძე
დას. 20:00


23 თებერვალი
“ტრამვაი სახელად სურვილი”
რეჟ. ირაკლი გურგენიძე
დას. 19:00


24 თებერვალი
დას. 19:00


25 თებერვალი
დას. 19:00


26 თებერვალი
დას. 19:00


28 თებერვალი
რეჟ. დავით თურქიაშვილი
დას. 19:00