აფიშა

24 ივნისი
დას. 19:00


25 ივნისი
დას. 19:00


26 ივნისი
დას. 19:00


30 ივნისი
(პრემიერა)
“ტრამვაი სახელად სურვილი”
რეჟ. ირაკლი გურგენიძე
დას. 19:00


1 ივლისი
რეჟ. საბა ასლამაზიშვილი
დას. 19:00


2 ივლისი
დას. 19:00


3 ივლისი
დას. 19:00