აფიშა

ძვირფასო მეგობრებო, ბილეთების შეძენის დროს
ყურადღება მიაქციეთ ასაკობრივ ზღვარს

4 ივნისი
“მთავარი გზის გასაყართან”
რეჟ. ტიიტ პალუ
დას. 19:00


5 ივნისი
დას. 19:00


6 ივნისი
დას. 19:00


7 ივნისი
დას. 19:00


8 ივნისი
დას. 19:00


8 ივნისი
“მარტოკინა”
რეჟ. ეკა შარიქაძე
დას. 20:00


9 ივნისი
დას. 19:00


11 ივნისი
დას. 19:00


12 ივნისი
“გუშინდელდი დღეს”
დას. 19:00


13 ივნისი
დას. 19:00


14 ივნისი
“თეთრი ვარდები”
დას. 19:00


15 ივნისი
დას. 19:00


16 ივნისი
დას. 19:00


18 ივნისი
დას. 19:00


19 ივნისი
დას. 19:00


20 ივნისი
დას. 19:00


21 ივნისი
“თეთრი ვარდები”
დას. 19:00


22 ივნისი
დას. 19:00


23 ივნისი
დას. 19:00


25 ივნისი
დას. 19:00


25 ივნისი
“მარტოკინა”
რეჟ. ეკა შარიქაძე
დას. 20:00


26 ივნისი
დას. 19:00


27 ივნისი
“გუშინდელდი დღეს”
დას. 19:00


28 ივნისი
დას. 19:00


29 ივნისი
დას. 19:00


30 ივნისი
დას. 19:00