აფიშა

22 სექტემბერი
რეჟ. დავით თურქიაშვილი
დას. 19:00


23 სექტემბერი
დას. 19:00


24 სექტემბერი
“ტრამვაი სახელად სურვილი”
ირაკლი გურგენიძე
დას. 19:00


25 სექტემბერი
რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე
დას. 19:00


28 სექტემბერი
დას. 19:00


29 სექტემბერი
დას. 19:00


30 სექტემბერი
რეჟ. საბა ასლამაზიშვილი
დას. 19:00


1 ოქტომბერი
დას. 19:00


2 ოქტომბერი
დას. 19:00


4 ოქტომბერი
რეჟ. დავით თურქიაშვილი
დას. 19:00


5 ოქტომბერი
დას. 19:00


6 ოქტომბერი
დას. 19:00


7 ოქტომბერი
რეჟ. საბა ასლამაზიშვილი
დას. 19:00


8 ოქტომბერი
“ტრამვაი სახელად სურვილი”
ირაკლი გურგენიძე
დას. 19:00


9 ოქტომბერი
დას. 19:00


12 ოქტომბერი
დას. 19:00


13 ოქტომბერი
დას. 19:00


14 ოქტომბერი
დას. 19:00


15 ოქტომბერი
დას. 19:00


16 ოქტომბერი
დას. 19:00


17 ოქტომბერი
დას. 19:00


19 ოქტომბერი
დას. 19:00


20 ოქტომბერი
დას. 19:00


21 ოქტომბერი
რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე
დას. 19:00


22 ოქტომბერი

23 ოქტომბერი
დას. 19:00


25 ოქტომბერი
დას. 19:00


26 ოქტომბერი
დას. 19:00


27 ოქტომბერი
რეჟ. დავით თურქიაშვილი
დას. 19:00


28 ოქტომბერი
რეჟ. თომა ათანელიშვილი
დას. 19:00


29 ოქტომბერი
“ტრამვაი სახელად სურვილი”
ირაკლი გურგენიძე
დას. 19:00


30 ოქტომბერი
დას. 19:00