აფიშა

ძვირფასო მეგობრებო, ბილეთების შეძენის დროს
ყურადღება მიაქციეთ ასაკობრივ ზღვარს
1 მარტი
დას. 19:00


2 მარტი
დას. 19:00


3 მარტი
დას. 19:00


5 მარტი
დას. 19:00


5 მარტი
“მარტოკინა”
რეჟ. ანა სანაია
დას. 20:00


6 მარტი
დას. 19:00


7 მარტი
მთავარი გზის გასაყართან
დას. 19:00


8 მარტი
“ვახშამი”
რეჟ. თიკო ქათამაშვილი
დას. 19:00


9 მარტი
დას. 19:00


10 მარტი
დას. 19:00


12 მარტი
მთავარი გზის გასაყართან
დას. 19:00


13 მარტი
“ტრამვაი სახელად სურვილი”
რეჟ. ირაკლი გურგენიძე
დას. 19:00


14 მარტი
დას. 19:00


15 მარტი
დას. 19:00


16 მარტი
დას. 19:00


17 მარტი
დას. 19:00


19 მარტი
“ბერნარდა ალბას სახლი”
დას. 19:00


20 მარტი
“ვის ეშინია ვირჯინია ვულფის ?”
დას. 19:00


21 მარტი
“ვის ეშინია ვირჯინია ვულფის ?”
დას. 19:00


22 მარტი
დას. 19:00


23 მარტი
დას. 19:00


24 მარტი
დას. 19:00


26 მარტი
დას. 19:00


26 მარტი
“მარტოკინა”
რეჟ. ანა სანაია
დას. 20:00


27 მარტი
“გუშინდელნი დღეს”
დას. 19:00


28 მარტი
დას. 19:00


29 მარტი
დას. 19:00


30 მარტი
დას. 19:00


31 მარტი
დას. 19:00