აფიშა

ძვირფასო მეგობრებო, ბილეთების შეძენის დროს
ყურადღება მიაქციეთ ასაკობრივ ზღვარს

27 მაისი
დას. 19:00


28 მაისი
დას. 19:00


28 მაისი
“მარტოკინა” (14+)
რეჟ. ეკატერინა შარიქაძე
დას. 20:00


30 მაისი
დას. 19:00


31 მაისი
დას. 19:00


1 ივნისი

დას. 19:00


2 ივნისი
დას. 19:00


3 ივნისი
დას. 19:00


4 ივნისი
რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე
დას. 19:00


4 ივნისი
“მარტოკინა” (14+)
რეჟ. ეკატერინა შარიქაძე
დას. 20:00


5 ივნისი
(პრემიერა)
“მოდი ჰაროლდ”
გიგი ლორია
დას. 19:00


6 ივნისი
(პრემიერა)
“მოდი ჰაროლდ”
გიგი ლორია
დას. 19:00


6 ივნისი
“მთავარი გზის გასაყართან”
რეჟ. ტიიტ პაულუ
დას. 20:00


7 ივნისი
დას. 19:00


7  ივნისი
“ჩემი უცნაური დილა”
რეჟ. ირაკლი გურგენიძე
დას. 20:00


8 ივნისი
დას. 19:00


9 ივნისი
დას. 19:00


10 ივნისი
დას. 19:00


11 ივნისი
დას. 19:00


14 ივნისი
დას. 19:00


15 ივნისი
დას. 19:00


17 ივნისი
დას. 19:00


18 ივნისი
დას. 19:00


22 ივნისი
“ტრამვაი სახელად სურვილი”
რეჟ. ირაკლი გურგენიძე
დას. 19:00


23 ივნისი
დას. 19:00


24 ივნისი
დას. 19:00


29 ივნისი
დას. 19:00


30 ივნისი
“მარტოკინა” (14+)
რეჟ. ეკატერინა შარიქაძე
დას. 20:00


30 ივნისი
დას. 19:00