აფიშა

1 დეკემბრიდან თეატრში მაყურებელი
დაიშვება 18 წელ ზემოთ პირები:
*მწვანე პასპორტი”- (კოვ პასპორტი)
* pcr ტესტი (არაუმეტეს 72 საათის
გაკეთებული)
* ანტიგენ ტესტი (არაუმეტეს 24 საათის
გაკეთებუ) 
* ასევე ცნობი გადატანილი
აქვ COVID-19
25 იანვარი
დას. 19:00


26 იანვარი
დას. 19:00


27 იანვარი
დას. 19:00


28 იანვარი
დას. 19:00


29 იანვარი
დას. 19:00


30 იანვარი
დას. 19:00

1 თებერვალი
დას. 19:00


2 თებერვალი
დას. 19:00


3 თებერვალი
რეჟ. საბა ასლამაზიშვილი
დას. 19:00


4 თებერვალი
დას. 19:00


5 თებერვალი
დას. 19:00


6 თებერვალი
დას. 19:00


8 თებერვალი
დას. 19:00


9 თებერვალი
რეჟ. დავით თურქიაშვილი
დას. 19:00


10 თებერვალი
დას. 19:00


11 თებერვალი
“პაემანი სამისთვის”
რეჟ. თომა ათანელიშვილი
დას. 19:00


12 თებერვალი
დას. 19:00


13 თებერვალი
დას. 19:00


15 თებერვალი
“აფეთქებული”
რეჟ. სალომე ფილიშვილი
დას. 19:00


16 თებერვალი
დას. 19:00


17 თებერვალი
დას. 19:00


18 თებერვალი
დას. 19:00


19 თებერვალი
“როცა ძალიან მოგენატრები”
დას. 19:00


20 თებერვალი
დას. 19:00

22 თებერვალი

დას. 19:00


23 თებერვალი
დას. 19:00


24 თებერვალი

რეჟ. ნუგზარ ლორთქიფანიძე
დას. 19:00


25 თებერვალი
დას. 19:00


26 თებერვალი
დას. 19:00


27 თებერვალი
დას. 19:00