ასმათ აშკარელაშვილი – რეკვიზიტორი, მოლარე

Ashkarelashvili Acmat-2ასმათ აშკარელაშვილი  – რეკვიზიტორი, მოლარე

თავისუფალ თეატრში მუშაობს მისი დაარსების დღიდან.

Leave a Reply

Your email address will not be published.